Ушомирська громада
Житомирська область, Коростенський район

З В І Т про проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома

Дата: 07.10.2021 16:37
Кількість переглядів: 2956

З В І Т

про проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома  Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Ушомирської сільської ради» Коростенського району Житомирської області.

  На  виконання Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», наказів Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 р. № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», від 13.11.2013 р. № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома», з метою покращення якості надання соціальних послуг населенню Ушомирської сільської ради протягом червня – липня 2021 року проведено внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг в Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг Ушомирської сільської ради» (далі - Центр). В Центрі було здійснено поетапне впровадження вище названих законодавчих актів. Рішенням виконавчого комітету Ушомирської сільської ради від 25.05.2021 року № 85 було затверджено порядок проведення моніторингу та оцінки якості соціальної послуги догляду вдома Центру та створено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, до складу якої увійшли працівники Центру та члени виконкому Ушомирської сільської ради. На засіданні комісії призначено відповідального за організацію і проведення моніторингу та оцінки якості наданих соціальних послуг. 03.06.2021 року виданий наказ в.о. директора Центру про організацію проведення моніторингу та оцінки якості соціальної послуги догляду вдома у відділенні соціальних послуг за місцем проживання.

    Станом на 01.06.2021 року у відділенні обслуговується 190 громадян: з них:

 -  ветеранів війни – 24,                                                                                                                               -  ветеранів праці –105                                                                                                                             -  осіб з інвалідністю – 37.                                                                                                         Соціальним обслуговуванням  охоплено територію 29 населених пунктів.

    При здійсненні внутрішнього оцінювання якості соціальної послуги догляду вдома застосовували такі методи оцінки як анкетне опитування підопічних відділення, телефонне опитування та вивчення документації, в тому числі звернень отримувачів соціальних послуг. Для визначення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг, які надаються відділенням, було опитано 175 підопічних, що становить 92,5% від всіх обслужених. Опитування проводилось членами комісії з метою збору необхідної інформації та подальшої її передачею комісії з проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг для визначення дотримання показників якості соціальних послуг відповідно до Державних стандартів.

   Соціальні робітники відвідують своїх підопічних 2-3, а при необхідності 4-5 разів на тиждень та надають їм послуги відповідно до укладеного договору та індивідуального плану. Середнє навантаження на одного соціального робітника становить  8 - 9 осіб. Відділенням забезпечено безоплатне обслуговування громадян, які не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу. Громадяни, які мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу і мають доходи більше 4 прожиткових мінімумів отримують соціальні послуги за плату згідно затверджених тарифів на соціальні послуги, громадяни, які мають доходи від 2-х до 4-х прожиткових мінімумів отримують соціальні послуги за плату з установленням диференційованої плати залежно від доходів отримувача, громадяни, які мають доходи менше 2-х прожиткових мінімумів, отримують соціальні послуги безкоштовно.

    Пріоритетним  завданням в проведенні оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома є:

- дотримання вимог до соціальних послуг, встановлених Державним стандартом соціальної послуги догляду вдома;

-  підвищення рівня професійної компетентності персоналу;

-  дотримання встановленого рівня якості соціальних послуг;

-  визначення результативності надання соціальної послуги догляду вдома;

Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок  надання соціальної послуги догляду вдома, показники її якості та механізм оцінки дотримання стандарту і застосовується для організації надання соціальної послуги догляду вдома особам похилого віку, людям з інвалідністю, хворим  (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, здійснення моніторингу й контролю надання соціальної послуги догляду вдома.

Моніторинг – це системне спостереження за станом та тенденціями, що відбуваються в Центрі, шляхом регулярного збору та аналізу даних.

Оцінка якості послуг – це процедура, яка відбувається періодично і має на меті визначити як забезпечуються встановлені показники якості, чи відповідає послуга своєму призначенню, чи має вона позитивний вплив на отримувача послуг.

Підставою для проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг є здійснення планового контролю.

Об’єктом внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг є відділення соціальних послуг за місцем проживання Центру.                                                               Предметом внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг є соціальна послуга догляду вдома.

Цілі проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги догляду вдома:

- оптимізація діяльності відділення соціальних послуг за місцем проживання;

- підвищення рівня професійної компетенції персоналу відділення;

- дотримання встановленого та підвищення рівня якості соціальної послуги догляду вдома.

Внутрішньому моніторингу та оцінці підлягають:

- дотримання вимог, встановлених у Державному стандарті догляду вдома;

- дотримання показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.

Завдання моніторингу та оцінки якості соціальної послуги догляду вдома полягають у:

-  проведення оцінки дотримання вимог до якості соціальної послуги, встановлених в Державному стандарті догляду вдома;

- виявлення випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальної послуги догляду вдома й вжиття заходів щодо їх усунення;

- визначення результативності надання соціальної послуги догляду вдома;

- виявлення негативних і позитивних тенденцій у процесі надання соціальної послуги догляду вдома, підготовка заходів щодо вдосконалення якості надання соціальної послуги догляду вдома.

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовуються:

- показники якості соціальної послуги догляду вдома, наведені в додатку 4 Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 р. № 760;

- рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведених в додатку 2 Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики від 27.12.2013 р. № 904.

    Соціальна послуга догляду вдома надається відділенням соціальних послуг за місцем проживання громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які досягли 18-річного віку на безоплатній чи платній основі.

    При проведенні внутрішньої оцінки якості наданих соціальних послуг застосовувались показники якості соціальних послуг такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність, повага до гідності отримувача соціальних послуг, професійність.

   Адресність та індивідуальний підхід.

Критерії оцінювання:

- наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг (100%) – індивідуальні потреби у соціальних послугах визначаються згідно звернень громадян. Всі особові справи отримувачів  соціальної послуги догляду вдома  містять індивідуальні плани, які відповідають визначеним індивідуальним потребам, договір про надання соціальної послуги відповідно до Державного стандарту соціальної послуги догляду вдома. Статус – «добре»;

Один примірник індивідуального плану та договору знаходиться в отримувача соціальної послуги, другий - у відділенні соціальних послуг за місцем проживання.

- забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальних послуг (100%) – індивідуальні плани переглядалися та коригувалися за потребою отримувачів  та згідно строків, які встановлені Державним стандартом.

- стан задоволення отримувачів наданими соціальними послугами, яких вони потребують (97,7%) .

По показнику оцінки «Адресність та індивідуальний підхід»  результат становить 99,2%, тобто отримує статус «добре»

   Результативність.

Критерії оцінювання:

- рівень задоволеності соціальними послугами (за оцінками отримувачів соціальної послуги) (96,6%) – більша частина отримувачів надає позитивні відгуки. Статус – «добре»;

- покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальних послуг, позитивні зміни у стані отримувача у процесі їх надання порівняно з періодом, коли послуга не надавалась (100%). Статус – «добре»;

- проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальних послуг та/або їх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальних послуг та/або їх законним представникам (100%) – в ході опитування отримувачів соціальних послуг та проведених перевірок були отриманні позитивні відгуки щодо роботи соціальних робітників відділення. Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед підопічних щодо якості соціального обслуговування. Статус – «добре»;

- розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги догляду вдома, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги (100%) – в Центрі розроблено положення про преміювання працівників. Статус – «добре»

За результатами опитування скарг стосовно надання соціальних послуг від отримувачів не надходило. В процесі розгляду результатів анкетування серед отримувачів соціальної послуги догляд вдома враховувалися побажання щодо підвищення якості соціальних послуг, які оперативно вирішувались шляхом позапланових відвідувань. 

По показнику «Результативність» результат становить 99,1%, тобто отримує статус «Добре».

   Своєчасність.

Критерії оцінювання:

- прийняття рішення щодо надання соціальної послуги, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги у встановлений строк (100%) – всі звернення громадян були розглянуті з дотриманням термінів у прийнятті рішень. Рішення про надання соціальної послуги догляду вдома  приймається відділом соціального захисту та охорони здоров’я Ушомирської сільської ради   відповідно до порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 01.06.2020 року № 587. Відмов у наданні соціальної послуги догляду вдома не було. Статус -  «добре»;

- підписаний у двосторонньому порядку договір на надання соціальної послуги (100%) – договір оформлюється у відповідності до вимог Державного стандарту. Договір складається у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі отримувача соціальної послуги, інший – передається отримувачу. Статус – «добре»;

- строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі (100%) – порушень строків та термінів надання соціальної послуги, зазначених у договорах, не виявлено. Статус – «добре».

- 96,6 % опитаних громадян задоволені періодичністю та своєчасністю наданих соціальних послуг.                                                                                               

По показнику «Своєчасність» результат становить 99,1%, тобто отримує статус «Добре»

   Доступність та відкритість.

Критерії оцінювання:

- наявність приміщень, що відповідають санітарним та протипожежним вимогам (98%) – приміщення і кабінет відділення Центру знаходяться на першому поверсі, які відповідають санітарним та протипожежним вимогам чинного законодавства України. Розташування Центру є вдалим, він знаходиться у центрі села Ушомир зі зручним транспортним сполученням. При вході до територіального центру міститься пандус, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Поруч паркувальний майданчик для паркування транспортних засобів, в тому числі для осіб з інвалідністю. Статус – «добре»;

- наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги (90%) – в приміщенні установи є інформаційний стенд, роздаткові друковані матеріали, з якими відвідувачі можуть ознайомлюватись самостійно, також розміщено інформацію про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг. По старостинських округах громади інформація про порядок, умови  та зміст соціальних послуг знаходиться на дошках оголошень.

Статус – «задовільно»

Статус – 94 %  - статус «добре».

     Повага до гідності отримувачів.

Критерії оцінювання:

- відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги (100%) – в ході опитування 100% опитаних отримувачів задоволені роботою соціальних робітників, не було виявлено негативних відгуків чи скарг щодо некоректного, неввічливого ставлення зі сторони працівників до підопічних. Статус – «добре»;

- повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них (100%) – під час опитування підопічних не було зафіксовано фактів негуманних чи дискримінаційних дій зі сторони фахівців. Статус – «добре»;

- дотримання принципу конфіденційності при наданні соціальних послуг (100%) - працівники Центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання замовлень та надання соціальних послуг. Соціальні робітники інформують отримувачів соціальних послуг щодо нерозголошення отриманих ними конфіденційної інформації. Випадків порушення договорів про надання соціальних послуг не виявлено, фактів негуманних і дискримінаційних дій щодо отримувачів соціальних послуг не зафіксовано. Працівники відділення у своїй роботі використовують індивідуальний підхід та з повагою відносяться до кожного з отримувачів соціальної послуги, Договором про надання соціальної послуги визначено обов’язок Центру щодо дотримання конфіденційності в роботі з інформацією, отримуваною в процесі виконання службових обов’язків.  Доступ до особових справ отримувачів соціальної послуги має лише керівник відділення соціальних послуг за місцем проживання Центру.

По показнику оцінки «Повага до гідності отримувача соціальної послуги» результат становить 100%, тобто отримує статус «Добре».

   Професійність.

- штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації суб’єкта, що надає  соціальну послугу (100%).                                            Статус – «добре».

- наявні затверджені посадові інструкції (100%) – посадові інструкції затверджено згідно чинного законодавства. Всі працівники та соціальні робітники відділення володіють необхідними  знаннями й навичками, які  відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеними „Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги”, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 29.03.2017 року № 518.. Статус – «добре»;

- наявність документів про освіту (державного зразка) працівників відділення, що надає соціальну послугу (100%) – в особових справах працівників  Центру містяться документи про освіту (державного зразка). П’ятнадцять із двадцяти двох соціальних робітників мають свідоцтво про проходження курсів підвищення кваліфікації на базі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коростенського району. З новоприйнятими соціальними робітниками проводиться навчання щодо порядку надання соціальної допомоги догляду вдома та оформлення особових справ отримувачів соціальних послуг. У відділенні здійснюється постійний контроль за діяльністю соціальних робітників, Результати перевірки постійно аналізуються на виробничих нарадах. Вік соціальних робітників від  34 років до  60 років, середній вік -  48 років. Освіта: неповна загальна – 1, повна загальна - 8 , професійно-технічна – 11, коледж – 1, неповна вища – 1.

Стаж роботи: до 3 років – 5 соціальних робітників, 3-10 років – мають  4 робітників, більше 10 років – 5,  більше 20 років – 8 . Середній стаж роботи соціальних робітників становить більше 13 років. Статус – «добре».

- наявність довідок про проходження обов’язкових медичних оглядів надавачами соціальної послуги (91 %) –91 % соціальних робітників установи мають довідки про проходження обов’язкових медичних оглядів. Статус – «добре»;

- робочі наради з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг проводяться згідно графіка роботи відділення, за потреби, але не менше одного разу в  місяць (100%). Статус – «добре»

- наявність обладнання (100%) – працівники установи забезпечені повністю (комп’ютерами, принтерами, папером, канцелярським приладдям тощо.). Для покращення умов праці та більш вчасного і якісного надання соціальних послуг всі соціальні 22 робітники забезпечені велосипедами та спецодягом. Транспорт для потреби установи  надається Ушомирською сільською радою. Статус – «добре».

 

   

По показнику оцінки «Професійність» результат становить 98,5%, тобто отримує статус «Добре».

 

    При застосуванні кількісних показників соціальної допомоги вдома скарг в журналі обліку особистого прийому громадян не виявлено. Всі звернення про отримання соціальної послуги догляду вдома оперативно вирішені та задоволені.

   Згідно шкали оцінки кількісних показників соціальної допомоги вдома показники відповідають встановленому рівню – «добре».

Показники  кількісні

Від 0% до 20%

Від  21% до 50%

Від 51% до 100%

Кількість  скарг  та  результат  їх  розгляду

«Добре»

-

-

Кількість  задоволених  звернень  про  отримання  соціальної  послуги  догляду  вдома

-

-

«Добре»

    Відповідно до методичних рекомендацій з проведення та оцінки якості наданих соціальних послуг, відсотковий еквівалент від 80% до 100% відповідає статусу «добре», від 51% до 79% відповідає статусу «задовільно», відсотковий еквівалент нижчий за 50% відповідає статусу «незадовільно».

   Згідно шкали оцінки якісних показників соціальної послуги догляду вдома показники відповідають встановленому рівню – «добре».

Показники  якісні

Від 80% до 100 %  (добре)

Від 51% до 79% (задовільно)

Від 0% до50%  (не задовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

«добре»

99,2%

 

 

Результативність

«добре»

99,1%

-

-

Своєчасність

«добре»

99.1%

-

-

Доступність

«добре»

94,0%

-

-

Повага  до  гідності отримувача  послуг

«добре»

100%

-

-

Професійність

«добре»  98,5%

-

-

 

    Згідно показників шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги догляду вдома показники відповідають встановленому рівню – «добре»

 

Оцінка  якості  соціальних  послуг  в  цілому.

Узагальнений  статус:

Рекомендації  по  роботі  із  субєктом,  що  надає  соціальну  послугу:

«добре»

продовжувати  роботу  із  субєктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

    Проте, не зважаючи на «добру» оцінку якості соціальних послуг, відділенню соціальних послуг за місцем проживання необхідно здійснити наступні заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування та підвищення якості соціальної послуги догляду вдома, а саме:

1. Проводити роботу щодо впровадження виконання Закону України «Про соціальні послуги» відповідно до нововведених підзаконних актів, у т. ч. забезпечити проведення внутрішнього навчання працівників, які безпосередньо надають соціальні послуги.

2. Продовжувати роботу щодо інформування мешканців громади про надання соціальних послуг, які надаються Центром, та виявлення одиноких громадян та осіб з інвалідністю з метою надання їм необхідної допомоги.

3. Здійснювати 100% моніторинг/поточне оцінювання результатів виконання індивідуальних планів та своєчасно здійснювати перегляд  індивідуальних планів, поновлювати документи які містяться в особовій справі.          

4. Продовжити своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальну послугу догляду вдома.

5.  Продовжити своєчасно та швидко реагувати на звернення громадян щодо надання соціальних послуг.

6.  Посилити інформаційно-розяснювальну роботу серед жителів громади з питань роботи відділення соціальної допомоги вдома.

7. Продовжити дотримуватись вимог надання соціальних послуг до   Державного  стандарту догляду вдома.Звіт про результати проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг »  Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь