Ушомирська громада
Житомирська область, Коростенський район

З В І Т про проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома мініцентру соціальної допомоги вдома Ушомирської сільської ради Коростенського району Житомирської області

Дата: 25.08.2020 11:04
Кількість переглядів: 1198

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 р. № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», Закону України «Про соціальні послуги», Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 р. № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» з метою покращення якості надання соціальних послуг населенню Ушомирської ОТГ протягом червня – серпня 2020 року проведено внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг мініцентру соціальної допомоги вдома Ушомирської сільської ради. В мініцентрі було здійснено поетапне впровадження наказу Міністерства соціальної політики України № 904. Рішенням виконавчого комітету Ушомирської сільської ради від 21.12.2018 року № 95 було затверджено порядок проведення моніторингу та оцінки якості соціальної послуги догляду вдома мініцентру та створено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, до складу якої увійшли працівники мініцентру, служби в справах дітей та члени виконкому Ушомирської сільської ради. На засіданні комісії призначено відповідального за організацію та проведення моніторингу та оцінки якості наданих соціальних послуг.

    Пріорітети завдання в проведенні оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома:

- дотримання вимог до соціальних послуг, встановлених Державним стандартом соціальної послуги догляду вдома;

-  підвищення рівня професійної компетентності персоналу;

-  дотримання встановленого рівня якості соціальних послуг;

-  визначення результативності надання соціальної послуги догляду вдома;

Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок  надання соціальної послуги догляду вдома, показники її якості та механізм оцінки дотримання стандарту і застосовується для організації надання соціальної послуги догляду вдома особам похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, здійснення моніторингу й контролю надання соціальної послуги догляду вдома.

Моніторинг – це системне спостереження за станом та тенденціями, що відбуваються в мініцентрі, шляхом регулярного збору та аналізу даних.

Оцінка якості послуг – це процедура, яка відбувається періодично і має на меті визначити як забезпечуються встановлені показники якості, чи відповідає послуга своєму призначенню, чи має вона позитивний вплив на отримувача послуг.

Підставою для проведення внутрішнього моніторингу та оціни якості соціальних послуг є здійснення планового контролю.

Об’єктом внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг є мініцентр соціальної допомоги вдома

Предметом внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг є соціальна послуга догляду вдома.

Цілі проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги догляду вдома:

- оптимізація діяльності мініцентру соціальної допомоги вдома;

- підвищення рівня професійної компетенції персоналу мініцентру;

- дотримання встановленого та підвищення рівня якості соціальної послуги догляду вдома.

Внутрішньому моніторингу та оцінці підлягають:

- дотримання вимог, встановлених у Державному стандарті догляду вдома;

- дотримання показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.

Завдання моніторингу та оцінки якості соціальної послуги догляду вдома полягають у:

-  проведення оцінки дотримання вимог до якості соціальної послуги, встановлених в Державному стандарті догляду вдома;

- виявлення випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальної послуги догляду вдома й вжиття заходів щодо їх усунення;

- визначення результативності надання соціальної послуги догляду вдома;

- виявлення негативних і позитивних тенденцій у процесі надання соціальної послуги догляду вдома, підготовка заходів щодо вдосконалення якості надання соціальної послуги догляду вдома.

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовуються:

- показники якості соціальної послуги догляду вдома, наведені в додатку 4 Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 р. № 760;

- рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведених в додатку 2 Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики від 27.12.2013 р. № 904.

    Соціальна послуга догляду вдома надається мініцентром соціальної допомоги вдома громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які досягли 18-річного віку на безоплатній та платній основі.

    При здійсненні внутрішнього оцінювання якості соціальної послуги догляду вдома застосовували такі методи оцінки як анкетне опитування підопічних мініцентру та вивчення документації, в тому числі звернень отримувачів соціальних послуг. Шляхом оцінки якості соціальних послуг в мініцентрі охоплено 142 підопічних, що становить 93% від загальної кількості.

    При проведенні внутрішньої оцінки якості наданих соціальних послуг застосовувались показники якості соціальних послуг такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність, повага до гідності отримувача соціальних послуг, професійність.

   Адресність та індивідуальний підхід. Згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах на 100%. Всі особові справи отримувачів соціальної послуги догляду вдома містять індивідуальні плани, які відповідають визначеним індивідуальним потребам, договір про надання соціальної послуги відповідно до вимог Державного стандарту соціальної послуги догляду вдома.

   Результативність. Згідно проведеного опитування 97,89 % опитаних підопічних задоволені якістю соціальних послуг вдома, що відобраається покращенням емоційного, психологічного стану отримувачів.

   Своєчасність. Рішення про надання соціальної послуги догляду вдома  приймається сільським головою Ушомирської сільської ради протягом 1-2  робочих днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувачем на 100%. Відмов у наданні соціальної послуги догляду вдома не було. Визначення ступеня індивідуальних потреб та складання індивідуального плану здійснено на 100% з дотриманням термінів. Двосторонній договір підписується кожним отримувачем вчасно на 100%. Постійно згідно графіка проводиться перевірка надання соціальних послуг підопічним. 95,78 % опитаних громадян задоволені періодичністю надання соціальних послуг.

   Доступність. Мініцентр має один кабінет в окремому приміщенні Ушомирської сільської ради, яке знаходиться в селі Ушомир. Будівля одноповерхова, обладнана пандусом, що створює безперешкодний вхід для відвідувачів Ушомирської громади. Приміщення повністю відповідає санітарним нормам, знаходиться в центрі села, поруч паркувальний майданчик для автомобілів.

     Повага до гідності отримувачів. Під час проведення внутрішнього моніторингу 100% опитаних отримувачів соціальних послуг позитивно оцінили ставлення до них соціальних робітників. Працівники мініцентру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання замовлень та надання соціальних послуг. Фактів негуманних і дискримінаційних дій щодо отримувачів соціальних послуг не зафіксовано. Соціальні робітники інформують отримувачів соціальних послуг щодо нерозголошення отриманих ними конфіденційної інформації. Випадків порушення договорів про надання соціальних послуг не виявлено фактів негуманних і дискримінаційних дій щодо отримувачів соціальних послуг не зафіксовано.

   Професійність. Штатний розпис сформовано відповідно до чинного законодавства. Посадові інструкції розроблені та затверджені згідно вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80 соціальні послуги», затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 14.10.2005 р. № 324. Одинадцять із вісімнадцяти соціальних робітників мають свідоцтво про проходження курсів підвищення кваліфікації на базі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коростенського району. З новоприйнятими соціальними робітниками проводиться інструктаж щодо порядку надання соціальної допомоги догляду вдома та оформлення особових справ отримувачів соціальних послуг. Один раз в місяць проводиться нарада з соціальними робітниками з виробничих питань. Всі соціальні робітники забезпечені велосипедами та спецодягом. Всі соціальні робітники при прийомі на роботу проходять первинний медичний огляд.

    При застосуванні кількісних показників соціальної допомоги вдома скарг в журналі обліку особистого прийому громадян не виявлено. Всі звернення про отримання соціальної послуги догляду вдома оперативно вирішені та задоволені.

   Згідно шкали оцінки кількісних показників соціальної допомоги вдома показники відповідають встановленому рівню – «добре».

Показники  кількісні

Від 0% до 20%

Від  21% до 50%

Від 51% до 100%

Кількість  скарг  та  результат  їх  розгляду

«Добре»

-

-

Кількість  задоволених  звернень  про  отримання  соціальної  послуги  догляду  вдома

-

-

«Добре»

    Відповідно до методичних рекомендацій з проведення та оцінки якості наданих соціальних послуг, відсотковий еквівалент від 80% до 100% відповідає статусу «добре», від 51% до 79% відповідає статусу «задовільно», відсотковий еквівалент нижчий за 50% відповідає статусу «незадовільно».

   Згідно шкали оцінки якісних показників соціальної послуги догляду вдома показники відповідають встановленому рівню – «добре».

Показники  якісні

Від 80% до 100 %  (добре)

Від 51% до 79% (задовільно)

Від 0% до50%  (не задовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

«добре»

95,78%

 

 

Результативність

«добре»

97,89%

-

-

Доступність

«добре»

99,30%

-

-

Регулярність

«добре»

95,07%

-

-

Своєчасність

«добре»

100%

-

-

Інформаційність

«добре»

99,30%

-

-

Повага  до  гідності отримувача  послуг

«добре»

100%

-

-

 

    Згідно показників шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги догляду вдома показники відповідають встановленому рівню – «добре»

 

Оцінка  якості  соціальних  послуг  в  цілому.

Узагальнений  статус:

Рекомендації  по  роботі  із  субєктом,  що  надає  соціальну  послугу:

«добре»

продовжувати  роботу  із  субєктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

    Проте, не зважаючи на «добру» оцінку якості соціальних послуг, мініцентру соціальної допомоги вдома необхідно здійснити наступні заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування та підвищення якості соціальної послуги догляду вдома, а саме:

-  продовжити роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з інвалідністю з метою надання їм необхідної допомоги;

-  продовжити своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальну послугу догляду вдома;

-  продовжити своєчасно та результативно реагувати на звернення громадян щодо надання соціальних послуг;

-  провести роботу по оформленню стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги вдома;

-  продовжити дотримуватись вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених в Державному стандарті догляду домаУ Миколаївській ОТГ відкрито «Миколаївський Центр надання ...


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь